Czym się różnią polowania indywidualne od zbiorowych?

Podstawową różnicą pomiędzy polowaniem indywidualnym a zbiorowym jest wielkość grupy, która bierze w nim udział. W polowaniu indywidualnym może być uczestnikiem jeden myśliwy, myśliwy z psem albo myśliwy z pomocnikiem. 

W polowaniach zbiorowych liczba osób to minimum 2, albo 6 jeśli uczestnicy będą polować na zające.

Różnicą jest także procedura z jaką organizuje się polowania. Aby doświadczyć polowania indywidualnego należy mieć na nie pozwolenie od zarządcy albo dzierżawcy okręgu łowieckiego. O takie pozwolenie każdy polujący jest zobowiązany ubiegać sam. Polowania zbiorowe natomiast są organizowane przez dzierżawcę lub zarządcę okręgu łowieckiego i prowadzone są przez wyznaczoną do tego osobę, która dba o ochronę i przestrzeganie prawa.

Przebieg polowania zbiorowego

Polowanie zbiorowe zawsze rozpoczyna się odprawą, a na jego koniec organizowany jest pokot. Takie reguły dotyczą tylko polowań zbiorowych – nie zobaczymy tego podczas polowania indywidualnego. Odprawa ma za zadanie poznanie zasad polowania. Przybliżane są w jej trakcie zwierzęta i ich gatunki, które myśliwi będą odławiać. Prezentowane są ważne komunikaty, które o przejściu do kolejnych etapów, ale też wszystkie zasady bezpieczeństwa.

Pokot, który organizowany jest na końcu polowania jest istotną tradycją łowiecką. Można ujrzeć tam uczczenie zwierzyny oraz wybierany jest król polowania.Złożenie hołdu zwierzynie jest niesamowicie ważnym rytuałem i ważne jest aby stosować się do paru reguł, jak przykładowo położenie zwierzyny na prawym boku albo ułożenie łbów zwierzyny w kierunku łowiska.

Wyróżniamy kilka typów polowań zbiorowych i tok każdego jest trochę inny. Do polowania na małą zwierzynę jak na przykład króliki czy lisy wykorzystuje się polowanie pędzeniami. W skrócie bazuje ono na przepłaszaniu zwierząt i zajmują się tym naganiacze. Istotne jest aby naganiaczy było przynajmniej dwukrotnie więcej niż myśliwych. Za to podczas polowania na dziki swoją rolę mają psy myśliwskie – za zadanie mają wywęszenie zwierzyny i przepędzenie dzików z kryjówki. Przy takich polowaniach polujących jest kilkunastu.

Istnieje również tak zwane polowanie szwedzkie lub z ambon – ono odbywa się na wielkich powierzchniach leśnych, które mają minimum 600, nawet do 1000 ha. W takich polowaniach można zobaczyć 20-30 myśliwych.

Na jakich zasadach organizowane są polowania zbiorowe?

Zacznijmy od niezmiernie ważnej wiadomości: każdy myśliwy, który bierze udział w polowaniu musi mieć legitymację Polskiego Związku Łowieckiego i pozwolenie na broń.

Polowania zbiorowe mogą być organizowane od wschodu słońca do zachodu słońca i tylko między 1 października a 15 stycznia.

Polowania zbiorowe są uznawane za rozpoczęte w chwili zebrania się myśliwych i rozpoczęcia odprawy, a ich zakończenie jest w chwili, w którym prowadzący polowanie zakomunikuje jego koniec. Kiedy polowanie skończy się jego prowadzący ma obowiązek stworzyć protokół, który zawiera wszystkie ważne informacje takie jak: data i godziny odbycia polowania, numer okręgu łowieckiego oraz które zwierzęta były postrzelone. Widnieje tam także lista myśliwych oraz pewne uwagi, które dotyczyły polowania.

To bez dwóch zdań prowadzący polowanie jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów prawa i jego muszą się słuchać pozostali polujący.

Źródło informacji: Biuro Ponowa – polowania zbiorowe